Мисия на училището

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено.. прочети повече

Визия на училището

Утвърждаване авторитета на ОУ”Христо Ботев” като училище, способно да формира у учениците... прочети повече

Цели на училището

Повишаване качеството на обучение и осигуряване на условия за пълноценно развитие на подрастващите. прочети повече

Проекти

Проекти по ЦОИДУЕМ: Проект „Школско звънче за интеграция” - СПЕЧЕЛЕН И ИЗПЪЛНЕН прочети повече

Добре дошли!

Това е официалният уеб сайт на ОУ "Христо Ботев", с. Зелена Морава. Тук ще откриете всичко за дейността на училището,за бъдещи и спечелени проекти и още.

Последни новини


Обява за образователен медиатор по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ - 28 June 2022

1. Длъжност: образователен медиатор по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

2. Изисквано образование: средно/висше

3. Специалност: -

4. Професионална квалификация: -

5. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност

6. Изисквания за заемане на длъжността: владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училището.

7. Вид трудов договор: чл.68, ал.1, т.1 и във връзка с чл.70 от КТ

8. Режим на работно време: пълно работно време - 8 часа

9. Основно месечно трудово възнаграждение: 710.00 лв.

10. Работното място е свободно от: 01.07.2022 г.

11. Необходими документи за кандидатстване:

- Писмено заявление за кандидатстване;

- Автобиография;

- Копие от диплома за завършено образование;

- Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание).

12. Подбор на кандидатите:

- първи етап – по документи;

- втори етап – събеседване с избраните на първи етап кандидати.

13. Срок за подаване на документи: от 28.06.2022 г. до 30.06.2022 г., 10,00 ч.

14. Телефон за контакти: 06047/2231


Проект BG05M2OP001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" - 20 July 2021

Основно училище „Христо Ботев“ с. Зелена морава продължава да се адаптира успешно към новите условия, свързани с обучението онлайн. Училището работи по проект “Равен достъп до учлищно образование в условията на кризи”, благодарение на който към момента са осигурени 8 бр. ученически лаптопи, 4 бр. ученически таблети, 5 бр. лаптопи за педагогически специалисти.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските струкутурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19.

През м. юни са проведени обучения на: 10 ученици, разпределени в 2 групи по Дейност 2 от проекта за придобиване на умения за работа в ел.среда; на 5 родители и 1 образователен медиатор в 1 група по Дейност 4 от проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" за придобиване на умения за подпомагане на учениците в обучение от разстояние в ел.среда и 4 педагогически специалисти в 1 група по Дейност 3 от проекта за усъвършенстване на уменията им за преподаване в електронна среда.


Мултифунционалната класна стая-мотивациия, квалификация и успех - 21 December 2020


Честит 24 май! - 23 May 2020

24 май– Денят на българската просвета и култура и славянската писменост. Най–светлият, най– вълнуващият български празник– празникът на живото слово! Учениците от ОУ "Христо Ботев" с. Зелена морава отправят призив да празнуваме заедно, макар и в електронна среда, за да почетем делото на славянските първоучители св. св. Кирил и Методий.

По този нетрадиционен начин се надяваме, че ще успеем да пресъздадем атмосферата на истински празник, както сме го правили всеки път!

Честит празник!


18 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ - 18 May 2020

Всяка година на 18 май светът отбелязва Деня на музеите и галериите. Началото е поставено на 18 май 1978 г., когато за първи път се чества Международният ден на музеите. Думата "музей" идва от латинската дума "museum", която е от гръцки произход и произлиза от "mouseion". "Mouseion" било мястото (понякога храм), което било посветено на музите, покровителките на изкуствата в гръцката митология. Постепенно денят на музеите започва да се празнува в Европа и почти всички страни. В България се приема през 2005 година. Празникът има за цел да повиши общественото възприятие на ролята на музеите в развиващото се общество и в подрастващото поколение.

Учениците от V – VІІ клас от ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава, отбелязаха Международния ден на музеите с виртуална обиколка на музеите в България. Всеки ученик направи презентация и/или писмена разработка по избор за един от разгледаните онлайн музеи.


Онлайн конкурс за рисунка - 09 May 2020

По случай 9 май – Ден на Европа в ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава се проведе онлайн конкурс за рисунка с учениците от прогимназиален етап. Целта на конкурса е:

• да нарисуват Европа през своите очи;

• да предадат своите чувства, настроения и вътрешни изживявания;

• да ни накарат да усетим силата на детското въображение

В конкурса взеха участие 20 ученици.

Класиране:

Джанер Шенолов Сеидов от 7 клас на I място

Мелда Шюкрю Сабри от 5 клас на II място

Сибел Гюнай Ибрямова от 5 клас на III място


Честит Гергьовден! - 06 May 2020

В условията на извънредно положение отбелязваме предстоящия майски празник 6 май - Гергьовден. Във връзка с честването на празника бе обявен конкурс за изготвяне на презентации, в който учениците дадоха воля на своята креативност и инициативност в честването и споделянето в електронна среда на майския мазник. На първо място бе класирана Еда Изет, ученичка от VІ клас.


Виж всички новини

Проект "Твоят час"    Министерство на образованието и науката


Проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност”

Проект „Подкрепа за успех”

Проект „Образование за утрешния ден”

    OUD
Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"