Визия на училището

Утвърждаване на ОУ „Христо Ботев“ като конкурентноспособно, предоставящо възможност на своите възпитаници за получаване на образование, съответстващо на държавните образователни изисквания и европейски стандарти; училище, в което работи екип от квалифицирани високоотговорни личности, проявяващи толерантност и загриженост, зачитащи човешкото достойнство на децата.