НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Малка категория (до 50 000 лв.) – за училища с под 300 ученици

Тип център - Класна стая за креативни дигитални създател

Обща стойност на проекта – 50 000 лв. (45 000 лв. финансиране по програмата и 5 000 лв. собствено финансиране).

За да се създаде подходяща за нашата цел образователна среда обединихме класна стая и хранилището до нея. Режим на работа в малки групи. Има място за учене, но също и за разговори и социализация и учене чрез преживяване и „правене“, материали и инструменти, оборудване, които да захранят „преживяването”.

Има свързаност на класната стая за креативни дигитални създатели към коридора, които служат като места за социализация. Към класна стая за креативни дигитални създатели е осигурено малко помещение, изолиран кът за учителите, където те се събират да планират и подготвят заедно учебното съдържание и дейности.

Има мебели за складиране на учебни материали, лични вещи и дрехи – както за ученици, така и за учители. Има кът със зеленина, която освен че осигурява подходяща влажност на работните помещения и енергизира, създава и предпоставки за отговорност и грижа у учениците.

Центърът включва: Роботи за програмиране PHOTON EDU с USB донгъл за програмиране от компютър – 10 броя

Преносими компютри за ученици – 10 бр.

Учителски преносим компютър

Софтуер за управление на класна стая NetSupport School

Интерактивен дисплей 65“ Triumph board с мобилна стойка