Проект „Школско звънче за интеграция”

Проектът „Школско звънче за интеграция” е разработен от учители от ОУ „Христо Ботев”, с.Зелена Mорава с партньор ОУ „Г.Бенковски”, с.Беломорци. Той цели да подпомогне обучението на учениците-билингви, да подобри тяхната успеваемост и мотивация в училище и да доведе до по-успешната им социализация.

 • За проекта
 • Училището
 • Учениците
 • Родителите
 • Лекторите
 • Партньорите


 • Изтеглете в .doc файл от тук

  Снимки от проекта можете да видите тук

  Проект „Нов шанс за успех”

  Основно училище "Христо Ботев", с. Зелена морава, община Омуртаг участва в проект "Нов шанс за успех". В него са включени 12 обучаеми. Обучители са Гюлфие Яхова и Йовчо Георгиев.

  Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ ”

  Основно училище "Христо Ботев", с. Зелена морава, община Омуртаг участва в проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. В него са включени всички ученици от училището (139), разпределени в пет ПИГ. Обучават се от пет възпитатели.