Мисия на училището

Формиране на личности, способни да се ориентират адекватно в динамично променящото се съвременно общество, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение за участие в обществения живот,  изграждане на общочовешки и национални ценности на подрастващите, развитие на индивидуалността на децата с оглед по-нататъшната им реализация.