Интердисциплинарен урок по човекът и природата и математика на тема „Клетка и действия с десетични дроби“.

Провеждане на SТЕМ урок на 12.05.2022 г. по човекът и природата и математика на тема: „Клетка и действия с десетични дроби’’. В урока се използва интердисциплинарен подход по учебните предмети – човекът и природата; математика; изобразително изкуство и информационни технологии. Петокласниците имаха възможност за работа в екип, показаха практически и художествени умения, умения за учене, за комуникация, умение за критично мислене, умения да сравняват, наблюдават и обобщават. Използвайки знанията си за клетка с лекота решaваха различни задачи свързани с клетката и работеха с десетични дроби. Финалният продукт - изготвяне на схема на растителна и животинска клетка и решаването на задачите с десетични дроби в нея беше потвърждение за придобитите по нетрадиционен начин знания в часа. Учениците работиха на състезателни начала, изгледаха кратък видео урок за клетка, разяснено им беше значението на клетката за живите организми, което определя необходимост от нейното изучаване, наблюдаваха различни клетки с лупа и с микроскоп, изиграха онлайн игра – '' Пъзел на клетката''с нива на знание с цел запознаване със структурата на биологичните клетки: растителна и животинска, сравняваха различни клетки, оцветяваха моделите, видяха приложението на математиката в биологията и получиха допълнителни знания.Интердисциплинарен урок по английски език и компютърно моделиране „Колко е часът?”

На 19.05.2022 г. се проведе интердисциплинарен СТЕМ-урок с учениците от 4 клас на тема "What time is it? /Колко е часът?/", комбиниращ предметите английски език и и компютърно моделиране. На интерактивния дисплей учениците работиха с така наречените „живи листове” с различни видове упражнения за разпознаване на часа, където трябваше да свързват, записват, отбелязват и т.н. Учениците създадоха на компютър графика на циферблат на часовник, като сами подбраха цветове, форма и големина. Изработиха макет на часовник, с който да могат лесно да планират времето си в училище и да разпределят правилно и ефективно дейностите, които имат да свършат през деня. Като финал принтираха така изработените от тях часовници и обясниха пред учителите, защо е важно за един ученик, а и за един човек да планира и използва времето си пълноценно.Интердисциплинарен урок по БЕЛ ИУЧ учител в ЦДО „Светът на думите“

На 30.05.2022г. в СТЕМ центъра се проведе интердисциплинарен урок с учениците от 3 клас под ръководството на г-жа Гюлфие Яхова и г-жа Борянка Антонова на тема „Светът на думите” – Приказки за Хитър Петър. В урока бяха използвани разнообразни интерактивни онлайн упражнения. Използваха се различни платформи, онлайн пъзел, „живи листи“. Учениците работиха с желание и интерес. Като краен продукт изработиха на апликация на Хитър Петър от отпадъчни материали.Интердисциплинарен урок по БЕЛ ИУЧ и ЦДО

На 09.06.2022г. в ОУ“Христо Ботев“ с. Зелена морава се проведе интердисциплинарен урок по БЕЛ – ИУЧ и учител ЦДО в VI клас на тема „Светът на думите“. Урокът бе проведен в STEM центъра на училището.Под ръководството на г-жа Н. Хасанова и г-жа В. Йоцова учениците показаха умение за работа в дигитална среда, логическо мислене и съобразителност. Онлайн задачите и игрите, които учителите бях подготвили фокусираха тяхното внимание и превърнаха часа в забавление. Екипност между учители и ученици имаше и при изготвяне на общ продукт в края на часа – албум за Малкият принц.