Около 1850г. по идея на инициативни родители е разкрито първото религиозно училище в с. Зелена Морава. Децата са се обучавали в къщите на по заможни родители. Обучението е било само на турски език.

През учебната 1923-1924г. е разкрито първото паралелково училищес директор и гр. Учител Мехмед Фикриев Хафузов. След 1928г. – учениците започват да изучават отделните предмети на бълг. Език, а Турският продължава да се изучава, като определен предмет.

След 09.09.1944г. на училището се дава името Турско нар. първоначално училище „Хр. Ботев”. От 1950г. до 1956г. се нарича Турско народно начално училище „Христо Ботев”.

През 1959г. отпада названието турско и до 1962г. се води Народно основно училище „ Хр. Ботев”

От 1962г. до днес училището е известно с името ОУ”Христо Ботев” с. Зелена Морава